مشاهده پروفایل مهندس خوب

امروز 2 مهر 1400

یک متن معرفی مختصر و مفید در این بخش بنویسید. تلاش کنید به گونه ای بنویسید که مخاطب جلب شود.

تحصیلات

  • لیسانس از فلان دانشگاه
  • فوق لیسانس مهندسی فلان از فلان

مدارک اخذ شده

  • اسم یک مدرک از فلان موسسه
  • اسم مدرک دوم

زبان خارجی

  • زبان انگلیسی
  • زبان فرانسه

سوابق کاری

  • کارمند فلان در موسسه فلان
  • طراحی سایت فلان برای شرکت فلان

علایق شخصی

  • تماشای فیلم سینمایی
  • فوتبال

مهارت ها

حل یک سوال متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

5,000 تومان

خیلی خوب بودند


5 تیر 1400


پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

90,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشچند سوال مرتبط با برنامه متلب

بدون امتیاز

5,000 تومان

پروژه لغو شده است.

فوری


در حال بارگذاری ...

15287 - فصل 1 و 2 پروژه پایانی (ارشد فوتونیک).

بدون امتیاز

500,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.15451 - ارائه موضوع پروژه پایانی (ارشد مکانیک).

بدون امتیاز

200,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.15460 -ترجمه فارسی به انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

160,000 تومان

متشکرم🙏


31 شهریور 1400


15448 - استخراج مقاله از پروژه پایانی (مدیریت)

بدون امتیاز

170,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پاداش

80,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش15403 - پروژه پایانی ارشد (مهندسی شیمی)..

بدون امتیاز

667,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.
15440 - پروژه پایانی کارشناسی روانشناسی

بدون امتیاز

500,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.15053 - نگارش مقاله زبان شناسی

بدون امتیاز

300,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.15064 - روش تحقیق (رشته حقوق).

بدون امتیاز

150,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.در حال بارگذاری ...