مشاهده پروفایل بانوي ايراني

امروز 16 خرداد 1399

    ترجمه متون انگليسي در زمينهمدیریت ترجمه متون بيوشيمي و زیست شناسی- ترجمه متون روانشناسي -


خلاصه کردن مقاله دانشگاهی

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تبدیل مصاحبه به متن (وورد)

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ویس 34 دقیه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

عااااااااااااالی


29 اردیبهشت 1399


انجام نقد کتاب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

عالی انجام شد


1 خرداد 1399


ارز دیجیتال مابقی صفحات( 35 صفحه)

بدون امتیاز

32,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


3 اردیبهشت 1399


درخواست نمونه دیجیتال

بدون امتیاز

8,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تایپ فایل صوتی با کیفیت مجموعا 3 ساعت و ربع

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

عالی و متعهد. گفتن انجام میدن و مو به مو انجام دادن. بسیار منظم و دقیق


16 فروردین 1399


ترجمه یک مقاله عمومی ساده از انگلیسی به فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

ایشان بسیار عالی ترجمه کردند.


3 فروردین 1399


تایپ یک فایل صوتی یک ساعته .

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

خوب و سریع.


10 بهمن 1398


ترجمه فایل

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

50,000 تومان

خوب و روان با رعایت زمان


5 بهمن 1398


پاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

400,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشخلاقیت کودکان

بدون امتیاز

16,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش به مجري کد5858

بدون امتیاز

5,400 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

100,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

300,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

100,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

100,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

260,000 تومان

قلمی بسیار بسیار زیبا، زمانبندی مناسب و یک همکاری عالی و ادامه دار.

مخفی پروژه ویژه

5 مرداد 1398


ترجمه ساده 4 صفحه

بدون امتیاز

25,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


31 اردیبهشت 1398


ترجمه دقیق

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مقاله

بدون امتیاز

17,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


15 خرداد 1395


ترجمه متن

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

با قيمت مناسب و کيفيت عالي ترجمه نمودند.


1 آبان 1394


10 مقاله ISI بالاي 2005 به زبان انگليسي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

فوق العاده عالي و سريع سپاس


29 مهر 1394


ترجمه سليس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,000 تومان

کارشون از نظر فني بسيار خوب بود و من راضي بودم. البته از نظر برخي موارد کوچک ميتونن بيشتر توجه کنن. البته جزو قرارداد نبود و ملزم نبودند


22 مهر 1394


ترجمه 2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,500 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


20 تیر 1394


ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

28,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


17 تیر 1394


ترجمه متن كوتاه ضميمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

8,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


28 اسفند 1393


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

34,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

خصوصی

25 مرداد 1393


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

47,000 تومان

براي دومين بار درخواست ترجمه از ايشان را داشتم چون کارشون واقعا تميز و عالي است

خصوصی

19 مرداد 1393


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

واقعا عالي و تميز

خصوصی

2 مرداد 1393


ترجمه2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


25 تیر 1393


ترجمه 50صفحه اي در زمينه مديريت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

95,000 تومان

مثل دفعه قبل ترجمه روان، زودتر از موعد تحويل داده شد.


29 خرداد 1393


ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

8,500 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


25 خرداد 1393


ترجمه- مديريت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

55,000 تومان

ترجمه زودتر از موعد مقرر و با کيفيت مناسب تحويل شد


22 خرداد 1393


ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

9,000 تومان

عالي و دقيق


15 خرداد 1393


ترجمه سه صفحه اي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,500 تومان

بسيار خوب بود کارشون


8 خرداد 1393


ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

بسيار عالي ودقيق


7 خرداد 1393


ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,500 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


29 اردیبهشت 1393


ترجمهء متن زيست از انگليسي به فارسي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

26,000 تومان

بسيار عالي و سر وقت


23 اردیبهشت 1393


ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


21 اردیبهشت 1393


ترجمه سطر به سطر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

8,000 تومان

همه چيز خوب


18 اردیبهشت 1393


ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

همه چيز عالي


15 اردیبهشت 1393


ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


15 شهریور 1392


ترجمه کتاب صنايع غذايي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

27,000 تومان

کار رو همونجوري که توافق کرديم تحويل دادن. ازشون ممنونم. قطعا اگه مايل باشن دوباره با هم همکاري مي کنيم.


9 مرداد 1392


ايجاد پاورپوينت دربارهي social networks

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


5 تیر 1392


آموزش نحوه‌ي کار با 300خط کد سي++

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,000 تومان

تحويل به موقع و با کيفيت :) ممنون


4 تیر 1392


سيستم مالي دانشگاه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

کار، خوب و با کيفيت و سر وقت به پايان رسيد و همچنين با صبر و حوصله هر چه خواستم انجام داديد. موفق باشيد.


31 خرداد 1392


ايست پيوندي با زبان visual C++

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

ممنون . پروژه خوب بود . زحمت کشيدي . هر چيزي رو که خواستم انجام دادي و به پروژم اضافه کردي . خسته نباشي. کارتو بلدي اعتماد به نفستم خيلي بالاست ;-)


22 خرداد 1392


سه پروژه ابتدايي با c

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

پروژه لغو شده است.


13 خرداد 1392


تحقيق

بدون امتیاز

60,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مقاله رشته شيمي

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه متن روانشناسي

بدون امتیاز

8,500 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,500 تومان

همه چيز بسيار عالي بود


27 اردیبهشت 1393


ترجمه مقاله

بدون امتیاز

12,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.