مشاهده پروفایل َFAAE

امروز 29 مرداد 1398

دونفر ,جفتمون برق مخابرات


ترجمه 4 عدد مقاله پیوست شده

بدون امتیاز

52,500 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پروژه خصوصی

بدون امتیاز

7,000 تومانترجمه ذغال ژنراتور - تخصصي برق

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


9 بهمن 1396