فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Programmer21729.91دعوت
بهروز40039.79دعوت
پژوهشگر12789.22دعوت
ProfessionalDeveloper102109.66دعوت
وزارت خارجه133129.48دعوت
امیر152139.54دعوت
مهندس محب62189.88دعوت
programer110107199.68دعوت
p101239.70دعوت
Behnam_h206258.83دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.