فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Programmer18419.92دعوت
بهروز31339.71دعوت
MATLAB Expert24649.73دعوت
پژوهشگر95129.20دعوت
Behnam_h206168.83دعوت
امیر112179.59دعوت
p81189.80دعوت
programer11096219.67دعوت
مهندس محب40229.81دعوت
Akhtar-Electronic66329.95دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.