فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Programmer19829.91دعوت
بهروز34739.74دعوت
MATLAB Expert25049.73دعوت
پژوهشگر10399.24دعوت
امیر134169.62دعوت
programer110102179.68دعوت
مهندس محب51229.85دعوت
p84239.67دعوت
Behnam_h206248.83دعوت
وزارت خارجه103259.57دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.