فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ریاضیات
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Programmer22129.91دعوت
ناصر668389.33دعوت
ProfessionalDeveloper102129.66دعوت
motodrive112179.88دعوت
Ebi102042219.69دعوت
M.nasri120279.25دعوت
matlab1st61349.80دعوت
F.Mohassel270379.82دعوت
Hemen Zandi163419.77دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61479.53دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.