مشاهده پروفایل mahshid-mastani

امروز 27 بهمن 1397

کارشناسی مهندسی شهرسازی- مسلط به کار گرافیک - شهرسازی-معماری

طراحی کارت ویزیت-بنر-پوستر-بروشور-پست پروداکشن- شیت بندی-تسلط به اتوکد و gis


پاداش

100،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشطراحی نقشه در نرم افزار Arcgis

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50،000 تومان

خیلی خوب و عالی .. مجری خوش برخورد . زودتر از موعد کا را تحویل دادن . از همکاری با با مجری خوشحالم


17 بهمن 1397


پاداش

55،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

55،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

42،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

90،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

50،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

100،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

125،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشطراحی یه تصویر ساده

بدون امتیاز

10،000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


6 آذر 1397