فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 23 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني8799.60دعوت
Ebi102046169.71دعوت
DonAryan80299.72دعوت
Behnam_h206308.83دعوت
F.Mohassel316409.79دعوت
mohammadmahdi192709.74دعوت
پردازشگر629910.00دعوت
Graphicpro1371669.97دعوت
pengraphic151858.93دعوت
مرکز ترجمه نارک1081958.67دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.