فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206238.83دعوت
DonAryan73299.69دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
mohammadmahdi192539.74دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
Rash-887901078.03دعوت
Graphicpro1361399.97دعوت
pengraphic151608.93دعوت
مرکز ترجمه نارک1071738.67دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.