مشاهده پروفایل Mr 3t3madi

امروز 31 شهریور 1398

تسلط به فتوشاپ - ورد - اکسل


ترجمه فایل های فیزیک

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

همکاری با ایشون عالی بود و خیلی هم با ملاحظه بودن


25 دی 1397


پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


15 دی 1397


ترجمه فایل 10 صفحه ایی فیزیک

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.مترجم برای ترجمه فایل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

14,000 تومان

واقعا از همکاری باهاشون خوشحالم بی نهایت محترم هستند


30 خرداد 1397


ترجمه متن شیمی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

14,000 تومان

بهترین همکاری را باهاشون داشتم همکاری با ایشون را به مجریان توصیه می کنم


29 خرداد 1397


ترجمه فایل دو صفحه ایی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

14,000 تومان

واقعا با شخصیت هستند


29 خرداد 1397


ترجمه متن درس شیمی فیزیک

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

ایشان عالی و بهترین هستند


23 خرداد 1397


ترجمه فایل دانشگاهی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

17,000 تومان

ایشان عالی و بهترین هستند


21 خرداد 1397


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

17,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی