فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan74339.69دعوت
F.Mohassel267399.82دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
پردازشگر628510.00دعوت
Graphicpro1371519.97دعوت
pengraphic151698.93دعوت
Roghayeh641729.91دعوت
programer110-1394301939.58دعوت
Faezeh91362199.55دعوت
بکاک102237.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.