فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 23 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني80159.58دعوت
DonAryan76329.70دعوت
F.Mohassel290399.78دعوت
پردازشگر629010.00دعوت
Graphicpro1371489.97دعوت
Faezeh91551569.55دعوت
علی وارسته871659.56دعوت
pengraphic151698.93دعوت
Roghayeh651719.91دعوت
fatemeh hashemi522369.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.