مشاهده پروفایل F.heydari

امروز 20 فروردین 1399

پروژه خصوصی

بدون امتیاز

700,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

خصوصی مخفی پروژه ویژه فوری آگهی استخدام/ اعلان

22 مرداد 1398


پاداش

100,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

350,000 تومان

دقیق ، وقت شناس ، پر حوصله و بسیار محترم

مخفی پروژه ویژه فوری

3 بهمن 1397


پاداش

12,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشعکس برداری از بارکد و جدول ارزش غذایی محصولات غذایی

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


31 تیر 1397