فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
matlab1st61369.80دعوت
نويد م67789.87دعوت
sam69n1661389.00دعوت
دکتر استیو101549.50دعوت
علی عمران- راه آهن822910.00دعوت
مصطفي عباسي نژاد603349.97دعوت
mohsen7901434710.00دعوت
تايپ دقيق و سريع433769.88دعوت
محسن درایش194359.42دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.