فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
matlab1st61309.80دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
نويد م67739.87دعوت
sam69n1591368.98دعوت
دکتر استیو101519.50دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
علی عمران- راه آهن631710.00دعوت
مصطفي عباسي نژاد593409.97دعوت
mohsen7901435410.00دعوت
Translator95464268.30دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.