فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Fortran
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز37339.78دعوت
ناصر668179.33دعوت
پژوهشگر114109.21دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
DonAryan73279.69دعوت
3epehr138489.64دعوت
رهی58789.52دعوت
Ali SSN55879.68دعوت
DrEngineer68910.00دعوت
Numerical_Engineer321489.42دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.