فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Fortran
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز31339.71دعوت
MATLAB Expert24649.73دعوت
پژوهشگر95129.20دعوت
Behnam_h206168.83دعوت
ناصر6668239.33دعوت
DonAryan66449.65دعوت
3epehr123519.64دعوت
رهی58689.52دعوت
DrEngineer510110.00دعوت
Ali SSN451209.66دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.