مشاهده پروفایل سعیدرضا

امروز 29 شهریور 1398

بیش از 6 سال سابقه انجام پروژه با نرم افزارهای آماری splus-spss-R-sas .


پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

25,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

27,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

12,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

53,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

11,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

40,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ مدل ریاضی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

بسیارعالی، دقیق و مرتب


22 تیر 1398


پاداش

25,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

19,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

26,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

45,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپیاده سازی متن مصاحبه فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

عالی دقیق و متعهد


30 اردیبهشت 1398


پاداش

17,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

17,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


23 اردیبهشت 1398


پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

35,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپیاده سازی متن مصاحبه فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

23,000 تومان

مجری متعهد و دقیق


2 اردیبهشت 1398


پاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپیاده سازی متن مصاحبه فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

تلاش و تعهد و دقت این مجری بی نظیر است


31 فروردین 1398


تایپ دست نویس

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


29 فروردین 1398


پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپیاده سازی متن مصاحبه فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

47,000 تومان

بسیار دقیق و مرتب


28 فروردین 1398


پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپیاده سازی متن مصاحبه فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

42,000 تومان

با سپاس از دقت و سرعت بی نظیر مجری محترم


25 فروردین 1398


پاداش

45,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ جزوه بر اساس کتاب درسی شیمی دبیرستان

امتیاز 9.00 (عالی)

15,000 تومان

تمامی موارد خواسته شده انجام شد و تاخیربسیار کم قابل پذیرش بود وممنون بابت حسن انجام کار


24 فروردین 1398


پیاده سازی متن مصاحبه فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

47,000 تومان

با سپاس از دقت و سرعت عمل مجری محترم.


22 فروردین 1398


پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپیاده سازی متن مصاحبه فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

بسیار دقیق و عالی کار کردند


29 اسفند 1397نگارش 30 صفحه از یک pdf در قالب latex

بدون امتیاز

40,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

فوری

3 فروردین 1398


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپیاده سازی متن مصاحبه فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

تشکر از زحمات فراوان و دقت و سرعت بالا


15 اسفند 1397


پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپیاده سازی متن مصاحبه فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

9,000 تومان

عالی و بی نقص کار انجام دادند


4 اسفند 1397


پیاده سازی متن مصاحبه فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

بسیار از عملکرد و سرعت و دقت ایشان راضی هستم.


2 اسفند 1397


پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپیاده سازی متن مصاحبه فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

27,000 تومان

از عملکرد مجری بسیار راضی بودم.


19 بهمن 1397


پاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ پرسشنامه

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


16 بهمن 1397


رسم وطراحی نمودار

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


16 بهمن 1397


پیاده سازی متن مصاحبه فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

28,000 تومان

از تلاش، سرعت و دقت شما متشکرم


16 بهمن 1397


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشحل مشکل به هم چسبیدگی حروف در ورد

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


13 بهمن 1397


پیاده سازی فایل مصاحبه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

بسسسیار دقیق و با وجدان کاری بالا کار را انجام دادند.


13 بهمن 1397


تایپ کد در لاتکس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

28,000 تومان

باتشکر و سپاس از ایشان


7 بهمن 1397


تایپ ویس ضبط شده

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تایپ مدل سازی مقاله

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ مدل سازی مقاله

بدون امتیاز

7,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پیاده سازی متن مصاحبه فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

47,000 تومان

یکی از بهترین مجری هایی بود که در طی بیش از ده پروژه با ایشون کار کردم واقعا دقیق و مرتب و به موقع کار را تحویل میدهند


3 بهمن 1397


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ 28 صفحه چاپی فارسی (قسمت چهارم)

بدون امتیاز

14,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


28 دی 1397


تایپ دو صفحه

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


26 دی 1397


پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپیاده سازی متن مصاحبه فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

مجری با وجدان کاری بالا و دقیق و مرتب کار را انجام داده است.


28 دی 1397


پیاده سازی متن مصاحبه فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

37,000 تومان

بسیار با تعهد، دقیق و به موقع کار را انجام دادند


25 دی 1397


تايپ ٨ صفحه اي

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ فارسی

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


21 دی 1397


پیاده سازی متن مصاحبه فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

43,000 تومان

بسسسسیار دقیق و عالی و به موقع کار را تحویل دادند. واقعا از کار و تلاش ایشان متشکرم


18 دی 1397


روزی حلال1-1

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پیش بینی گالوپینگ در خطوط انتقال باتحلیل رگرسیون

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

خیلی دقیق انجام شد


19 دی 1397


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

62,000 تومانتایپ متن دست نویس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

خیلی خوب و به موقع انجام شد.حتی زودتر از زمانی که فکرشا میکردم.خیلی ممنونم


10 دی 1397