فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
پژوهشگر9617659.50دعوت
ناصر668179.33دعوت
پژوهشگر118109.18دعوت
Kia-323380389.53دعوت
Persian6734399.36دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50679.63دعوت
hosseinbio101819.61دعوت
Majid Pirooz151079.83دعوت
Mojtaba_Project61239.50دعوت
newzahra151559.45دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.