مشاهده پروفایل کاربر98694

امروز 4 آبان 1399

برنامه نویسی تمرین متلب سیگنال

بدون امتیاز

25,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


7 مرداد 1398


پروژه پردازش گفتار و تصدیق هویت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

76,000 تومان

خیلی خوب بود وخیلی وقت گذاشتن.


23 تیر 1398


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشگزارش کامل سه مقاله speaker identification

بدون امتیاز

53,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


13 تیر 1398


پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشانتقال داده توسط نرم افزار مطلب

بدون امتیاز

17,500 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

فوری


اجرای دستورات در پرولوگ

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


30 اردیبهشت 1398


فیلتر کالمن در سیگنال گفتار

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


19 فروردین 1398


پروژه شبیه سازی متلب درس سیگنال و سیستم (شبیه سازی سیگنال زمان پیوسته)

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


28 دی 1397
تمرین یادگیری ماشین

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پیاده سازی یک مقاله در ارتباط با خوشه بندی مقید

امتیاز 9.00 (عالی)

1,000,000 تومان

خریدار بسیار دقیق و محترم هستند و پروژه لذت بخشی بود.با سپاس

فوری آگهی استخدام/ اعلان

27 بهمن 1397


پیاده سازی روش mutation جدید برای مسئله فروشنده دوره گرد

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

بسیار حرفه ای و متشخص


5 بهمن 1397