فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Programmer22129.91دعوت
پژوهشگر13199.22دعوت
امیر154119.52دعوت
ProfessionalDeveloper102129.66دعوت
IT_One252139.63دعوت
programer110108169.69دعوت
Akhtar-Electronic77209.96دعوت
p102229.71دعوت
M.nasri120279.25دعوت
Behnam_h206288.83دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.