فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 23 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Programmer22229.91دعوت
پژوهشگر13899.19دعوت
IT_One258109.63دعوت
امیر157129.53دعوت
programer110110139.71دعوت
ProfessionalDeveloper102149.66دعوت
دکتر زهرا آقاجاني80159.58دعوت
p108239.59دعوت
Akhtar-Electronic77249.96دعوت
Behnam_h206298.83دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.