فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Programmer19829.91دعوت
MATLAB Expert25049.73دعوت
پژوهشگر10399.24دعوت
IT_One223149.64دعوت
امیر134169.62دعوت
programer110102179.68دعوت
p84239.67دعوت
Behnam_h206248.83دعوت
DonAryan73289.69دعوت
M.nasri86299.37دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.