فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 24 آبان 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Programmer22729.91دعوت
دکتر زهرا آقاجاني8389.59دعوت
پژوهشگر140109.20دعوت
امیر162119.53دعوت
IT_One259129.63دعوت
programer110110149.71دعوت
ProfessionalDeveloper102159.66دعوت
p111219.60دعوت
Akhtar-Electronic77249.96دعوت
Behnam_h206298.83دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.