فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 بهمن 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Programmer18519.92دعوت
MATLAB Expert24659.73دعوت
IT_One205119.64دعوت
پژوهشگر95139.20دعوت
امیر118169.61دعوت
Behnam_h206188.83دعوت
p81199.80دعوت
programer11096219.67دعوت
M.nasri80259.43دعوت
AhwazSoft187369.75دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.