فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 26 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Programmer22129.91دعوت
پژوهشگر13599.19دعوت
IT_One255109.63دعوت
امیر154129.52دعوت
ProfessionalDeveloper102139.66دعوت
programer110109189.69دعوت
Akhtar-Electronic77229.96دعوت
p106239.60دعوت
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
Behnam_h206298.83دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.