فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Programmer21729.91دعوت
پژوهشگر12789.22دعوت
ProfessionalDeveloper102109.66دعوت
IT_One249119.62دعوت
امیر152139.54دعوت
programer110107199.68دعوت
p101239.70دعوت
M.nasri120249.25دعوت
Behnam_h206258.83دعوت
Akhtar-Electronic76269.96دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.