فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Apache
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2359.84دعوت
DonAryan73279.69دعوت
amoza183310.00دعوت
totalexcoin63410.00دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
نويد م67719.87دعوت
ali-ghasemi710210.00دعوت
محم د241179.27دعوت
گروه رها114210.00دعوت
فترمه491479.81دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.