فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Apache
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2369.84دعوت
DonAryan74309.69دعوت
amoza183410.00دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
Javidϟ#385810.00دعوت
نويد م67749.87دعوت
Mohammadreza-130178810.00دعوت
ali-ghasemi710910.00دعوت
محم د241259.27دعوت
گروه رها115110.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.