فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Apache
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2369.84دعوت
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
DonAryan75329.69دعوت
amoza183910.00دعوت
aqbm5459.80دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
نويد م67789.87دعوت
Mohammad.reza228010.00دعوت
ali-ghasemi711510.00دعوت
محمدابراهیم ابروی1411710.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.