فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Apache
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2259.83دعوت
totalexcoin61910.00دعوت
DonAryan73289.69دعوت
amoza183410.00دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
نويد م67679.87دعوت
مهاجری-15745779.50دعوت
ali-ghasemi78510.00دعوت
محم د241159.27دعوت
baran1391621228.88دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.