فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Apache
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev22119.82دعوت
amoza182710.00دعوت
DonAryan66449.65دعوت
Javidϟ#384710.00دعوت
نويد م67629.87دعوت
مهاجری-15745709.50دعوت
ali-ghasemi77710.00دعوت
totalexcoin28710.00دعوت
محم د241089.27دعوت
baran1391621158.88دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.