فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Django
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
Contra215410.00دعوت
سحربدیهی-نرم8961729.64دعوت
youldash181589.60دعوت
iamhossein141719.67دعوت
mh12722610.00دعوت
Pouyan182328.87دعوت
dfmabbas926310.00دعوت
شنتیا122878.78دعوت
savvydesign.ir1235710.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.