فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 اردیبهشت 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Django
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73279.69دعوت
Contra216510.00دعوت
سحربدیهی-نرم8961849.64دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201509.53دعوت
Pouyan212049.00دعوت
شنتیا123118.78دعوت
mh12733110.00دعوت
savvydesign.ir1236710.00دعوت
برنامه نویس پایتون163809.83دعوت
dfmabbas942810.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.