فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Django
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
Contra216110.00دعوت
سحربدیهی-نرم8961799.64دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201539.53دعوت
mh12724310.00دعوت
Pouyan192468.87دعوت
dfmabbas928510.00دعوت
شنتیا123128.78دعوت
savvydesign.ir1238310.00دعوت
علی رضا محمدی293849.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.