فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص غلط گیری
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
F.Mohassel267399.82دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
mohammadmahdi192589.74دعوت
javad312191019.56دعوت
دیناروند281039.83دعوت
مترجم پارس کدرز1001069.59دعوت
OstadBanoo101539.00دعوت
danial-1004161739.92دعوت
مرکز ترجمه نارک1081838.67دعوت
programer110-1394301939.58دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.