فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص غلط گیری
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
F.Mohassel249409.81دعوت
mohammadmahdi192539.74دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
javad31219949.56دعوت
مترجم پارس کدرز100969.59دعوت
دیناروند261269.81دعوت
OstadBanoo101429.00دعوت
danial-1004161639.92دعوت
مرکز ترجمه نارک1071738.67دعوت
programer110-1394301829.58دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.