فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 23 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص غلط گیری
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني80159.58دعوت
F.Mohassel290399.78دعوت
mohammadmahdi192699.74دعوت
javad31220979.59دعوت
دیناروند281079.83دعوت
OstadBanoo101519.00دعوت
مرکز ترجمه نارک1081818.67دعوت
هلیا - تایپیست حرفه‌ای1362179.87دعوت
zahra jam472609.53دعوت
مهندس تیزرو72759.17دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.