مشاهده پروفایل Hassan1366

امروز 27 شهریور 1398

دانشجوی دکترا

ترجمه مقالات متعدد

دارای مدرک زبان MCHE

نگارش و چاپ چندین مقاله ISI

سابقه کار به عنوان مترجم

مسلط به نرم افزارها و تحلیل های آماری (spss و sas)

رفرنس نویسی با EndNote


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتحلیل آماری با SAS

بدون امتیاز

55,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.بخش آمار پایان نامه

بدون امتیاز

25,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.آماری spss

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

کار به موقع وبا قیمت مناسب و کیفیت خوب تحویل داده شد.


30 اردیبهشت 1398


تمرین در ارتباط با سرطان

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


19 اردیبهشت 1398


ترجمه مقاله

امتیاز 5.00 (متوسط)

17,000 تومان

خوب بود.


9 اردیبهشت 1398


به دست آوردن اختلاف معنی دار پنج درصد برای دیتا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

خیلی عالی بود مرسی از محقق و پارسکدرز


9 اردیبهشت 1398


نوشتن رفرنس با کمک اندنوت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

پروژه سر وقت و با دقت توسط مجری آماده شد


2 اردیبهشت 1398


ترجمه دقیق و تخصصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

مجری توانمندی هستند اولین همکاری من با ایشون بود و رضایت دارم از کارشون


2 اردیبهشت 1398