فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206238.83دعوت
mohammadmahdi192539.74دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
Master Code44729.56دعوت
newzahra151559.45دعوت
programer110-1394301829.58دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
zahra jam423019.48دعوت
mh12734310.00دعوت
Amin-117574659.80دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.