فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206288.83دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
mohammadmahdi192589.74دعوت
Master Code53639.63دعوت
newzahra151659.45دعوت
programer110-1394301939.58دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152159.33دعوت
zahra jam472759.53دعوت
mh12738110.00دعوت
Amin-117575099.80دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.