فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ویراستاری
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز40939.79دعوت
وزارت خارجه14379.48دعوت
AhwazSoft221329.78دعوت
F.Mohassel268379.82دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61479.53دعوت
r_parscoders42579.21دعوت
mohammadmahdi192589.74دعوت
hosseinbio116729.63دعوت
javad312191019.56دعوت
دیناروند281049.83دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.