فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ویراستاری
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز41659.79دعوت
وزارت خارجه15379.50دعوت
دکتر زهرا آقاجاني8189.59دعوت
AhwazSoft223339.74دعوت
F.Mohassel292389.78دعوت
مرد شرقي38618.91دعوت
hosseinbio141649.66دعوت
r_parscoders43669.21دعوت
mohammadmahdi192699.74دعوت
مترجم و ویراستار24889.50دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.