امروز 5 مهر 1402

برنامه نویس موبایل | بیش از 6 سال سابقه برنامه نویسی | مسلط به زبان کاتلین، جاوا و فریمورک فلاتر

فعالیت به عنوان مجری

در حال بارگذاری ...

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


سه ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " اپلیکیشن دریافت عکس از سرور "

(رای توسط کاربر221550 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " اپلیکیشن دریافت عکس از سرور "

(رای توسط کاربر221550 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " اپلیکیشن دریافت عکس از سرور "

بهترین هستن مهندس شاهینی از هر لحاظ

برای " اپلیکیشن دریافت عکس از سرور "


سی روز پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " اپلیکیشن ios مورد تایید مارکت های ا ... "

(رای توسط Most786 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " اپلیکیشن ios مورد تایید م ... "

(رای توسط Most786 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " اپلیکیشن ios مورد تایید مارکت های ایرانی "

عالی

برای " اپلیکیشن ios مورد تایید مارکت های ایرانی "


چهار ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " ساخت اپلیکیشن مورد تایید کافه بازار "

(رای توسط Most786 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " ساخت اپلیکیشن مورد تایید ک ... "

(رای توسط Most786 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " ساخت اپلیکیشن مورد تایید کافه بازار "

همکاری بسیار خوبی بود . ایشان در کنار تخصص کافی ، بسیار اخلاق خوب و حرفه ای دارند .

برای " ساخت اپلیکیشن مورد تایید کافه بازار "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


بدون امتیاز .

برای " برنامه نمایش متن تمام صفحه "

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " برنامه نمایش متن تمام صفحه "


در حال بارگذاری ...

فعالیت به عنوان خریدار

در حال بارگذاری ...

پاداش

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.


دو ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

(رای توسط Negin m )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

برای " تایپ ۷ صفحه فارسی از روی ف ... "

(رای توسط Negin m )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

همکاری خوبی بود.


بدون امتیاز .


پاداش

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.


در حال بارگذاری ...

22
39