فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص جاوا
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java14918.68دعوت
Programmer21729.91دعوت
BlueDev2369.84دعوت
ProfessionalDeveloper102109.66دعوت
گروه ستيا41149.53دعوت
مهندس محب62189.88دعوت
shayan12729209.05دعوت
p101239.70دعوت
Akhtar-Electronic76269.96دعوت
DonAryan74309.69دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.