فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص اندروید
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2359.84دعوت
programer110103169.68دعوت
مهندس محب56179.86دعوت
shayan12729209.05دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
Ebi102041269.68دعوت
p92309.67دعوت
Akhtar-Electronic73329.92دعوت
totalexcoin63410.00دعوت
™Saeid64379.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.