فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص اندروید
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2259.83دعوت
programer110102179.68دعوت
جهان جاوید151810.00دعوت
totalexcoin61910.00دعوت
مهندس محب51229.85دعوت
p84239.67دعوت
Behnam_h206248.83دعوت
Ebi102041269.68دعوت
shayan12728279.00دعوت
™Saeid64359.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.