فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 بهمن 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص اندروید
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2249.83دعوت
جهان جاوید151210.00دعوت
Behnam_h206188.83دعوت
p81199.80دعوت
programer11096219.67دعوت
مهندس محب41239.81دعوت
™Saeid64309.71دعوت
shayan12724318.94دعوت
Sajjad Programmer88359.48دعوت
Ebi102034399.62دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.