فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص اندروید
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2369.84دعوت
مهندس محب62189.88دعوت
programer110107199.68دعوت
shayan12729209.05دعوت
p101239.70دعوت
Behnam_h206258.83دعوت
Akhtar-Electronic76269.96دعوت
Ebi102041299.68دعوت
محمدعلی96379.90دعوت
™Saeid64389.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.