فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 26 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص iPhone
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
p106239.60دعوت
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
shayan12729259.05دعوت
❞علیرضا محمدی❝232869.62دعوت
مهدی میرزایی235210.00دعوت
مهندس تیزرو54919.25دعوت
ahmadrezakarimi649710.00دعوت
محمدرضا مغاری355010.00دعوت
mehdi.n13159210.00دعوت
maybody367710.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.