مشاهده پروفایل hamechiinjast

امروز 7 اسفند 1398

مدیر اجرایی چندین استارت اپ حرفه ای


تغیر عنوان 100 هزار محصول

بدون امتیاز

85,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

فوریتنظیم ووکامرس برای نمایش محصولات موجود در اول دسته بندی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

پروژه رو خیلی خوب و با جزییات تعریف کردند. بسیار با حوصله و با شخصیت. به امید همکاری های بیشتر


3 بهمن 1398


تغیر عنوان 100 هزار محصول در ضمینه پوشاک ( پروژه هشتم)

بدون امتیاز

1,300,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.تغیر عنوان 100 هزار محصول در ضمینه پوشاک ( پروژه چهارم )

بدون امتیاز

78,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

فوری
تغیر عنوان محصولات پوشاک پروژه سوم

بدون امتیاز

1,300,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.تغیر عنوان محصولات پوشاک

بدون امتیاز

1,200,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.

فوری


تغیر عنوان 100 هزار محصول

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

فوری


رای داوری
داور پارسکدرز

تغیر عنوان 100 هزار محصول

0.00 (بدون امتیاز)

2,000,000 تومان

از نظر مجری میزان کار با مبلغ توافق شده تناسب نداشت به همین دلیل پس از انجام بخشی از کار با انصراف مجری گروگذاری لغو شد

فوری

22 دی 1398