فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
پژوهشگر125109.21دعوت
IT_One248119.63دعوت
مهندس محب62189.88دعوت
maryjoly51219.07دعوت
p100239.70دعوت
Behnam_h206258.83دعوت
AhwazSoft219279.78دعوت
Ebi102041289.68دعوت
badboy21141369.87دعوت
™Saeid64389.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.