مشاهده پروفایل Eternet

امروز 2 خرداد 1396

طراحی و توسعه  سیستم های نرم افزاری، سخت افزاری، الکترونیکی، مخابراتی و سرویس های فناوری اطلاعات


مهارت ها

امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای