فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني74229.61دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
F.Mohassel282389.82دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
Hosein71271579.65دعوت
Pouyan251689.19دعوت
Listing2017210.00دعوت
taherkhani202849.29دعوت
royce273009.94دعوت
فردین صلح جو413339.44دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.