فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
AhwazSoft216269.78دعوت
F.Mohassel244419.81دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
Hosein71271499.65دعوت
Listing2016610.00دعوت
Pouyan212049.00دعوت
Mbt9254827110.00دعوت
taherkhani202769.29دعوت
royce233619.93دعوت
pooya242110.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.