فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص تجارت الکترونیک
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز39739.79دعوت
پژوهشگر9618859.53دعوت
پژوهشگر125109.21دعوت
IT_One248119.63دعوت
وزارت خارجه132139.47دعوت
shayan12729209.05دعوت
Behnam_h206258.83دعوت
AhwazSoft219279.78دعوت
DonAryan74299.69دعوت
amoza183410.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.