فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 اردیبهشت 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص تجارت الکترونیک
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز37339.78دعوت
IT_One23699.63دعوت
پژوهشگر114109.21دعوت
shayan12729199.05دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
DonAryan73279.69دعوت
AhwazSoft215299.78دعوت
amoza183410.00دعوت
totalexcoin63510.00دعوت
™Saeid64389.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.