فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص تجارت الکترونیک
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز31339.71دعوت
پژوهشگر95129.20دعوت
Behnam_h206168.83دعوت
IT_One204199.64دعوت
amoza182710.00دعوت
™Saeid64299.71دعوت
shayan12724308.94دعوت
AhwazSoft186389.75دعوت
DonAryan66449.65دعوت
F.Mohassel149459.74دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.