فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص تجارت الکترونیک
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز34739.74دعوت
پژوهشگر10399.24دعوت
IT_One223149.64دعوت
totalexcoin61910.00دعوت
Behnam_h206248.83دعوت
shayan12728279.00دعوت
DonAryan73289.69دعوت
amoza183410.00دعوت
™Saeid64359.71دعوت
AhwazSoft195419.75دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.