فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Mohammad_H291610.00دعوت
p101239.70دعوت
AhwazSoft219289.78دعوت
DonAryan74309.69دعوت
محمدعلی96379.90دعوت
F.Mohassel263399.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
Javidϟ#385810.00دعوت
Mohammadreza-130178810.00دعوت
javad31219969.56دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.