فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Mohammad_H291410.00دعوت
کاوشگران اروم پیشرو17249.94دعوت
DonAryan73279.69دعوت
AhwazSoft215299.78دعوت
p92309.67دعوت
F.Mohassel243419.81دعوت
محمدعلی92469.90دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
javad31219939.56دعوت
مهندس برق و کامپیوتر -مترجم711159.20دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.