فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Mohammad_H291110.00دعوت
p84239.67دعوت
DonAryan73289.69دعوت
AhwazSoft196419.75دعوت
F.Mohassel200459.78دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
machinelearning115510.00دعوت
محمدعلی76579.87دعوت
SzSz87809.04دعوت
javad31219959.56دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.