فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Mohammad_H29710.00دعوت
p81189.80دعوت
AhwazSoft186389.75دعوت
DonAryan66449.65دعوت
F.Mohassel149459.74دعوت
Javidϟ#384710.00دعوت
machinelearning114810.00دعوت
محمدعلی64649.87دعوت
SzSz86739.04دعوت
javad31219839.56دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.