فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندس محب62189.88دعوت
AhwazSoft219279.78دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
Javidϟ#385810.00دعوت
Coder_Translator801329.29دعوت
OstadBanoo101439.00دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201609.53دعوت
PersManga251699.92دعوت
Listing2017410.00دعوت
مهرداد محمودی91819.67دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.