فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندس محب56179.86دعوت
AhwazSoft216269.78دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
Coder_Translator801269.29دعوت
OstadBanoo101369.00دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201539.53دعوت
PersManga251639.92دعوت
Listing2016610.00دعوت
مهرداد محمودی91719.67دعوت
Pouyan212049.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.