فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 26 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندس محب63209.88دعوت
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
مترجم و ویراستار24849.50دعوت
OstadBanoo101449.00دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201609.53دعوت
Pouyan251679.19دعوت
PersManga251689.92دعوت
Listing2017010.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.