فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندس محب63199.88دعوت
AhwazSoft221329.78دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61479.53دعوت
Javidϟ#385910.00دعوت
Coder_Translator801439.29دعوت
OstadBanoo101539.00دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201699.53دعوت
مترجم و ویراستار211779.45دعوت
PersManga251789.92دعوت
Listing2018210.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.