فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Analytics
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan74299.69دعوت
pandaPython44459.82دعوت
3epehr139499.64دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
OstadBanoo101439.00دعوت
یزدی721488.76دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201609.53دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152059.33دعوت
Pouyan212149.00دعوت
حسن تفرشی427510.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.