فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Analytics
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73279.69دعوت
pandaPython44459.82دعوت
3epehr138489.64دعوت
OstadBanoo101339.00دعوت
یزدی661388.88دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201509.53دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151969.33دعوت
Pouyan212049.00دعوت
حسن تفرشی425210.00دعوت
رزابي1132658.70دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.