فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 بهمن 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Analytics
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
pandaPython44389.82دعوت
DonAryan66449.65دعوت
3epehr123529.64دعوت
baran1391621158.88دعوت
OstadBanoo101259.00دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151469.33دعوت
youldash191579.63دعوت
Pouyan182358.87دعوت
رزابي1132478.70دعوت
mr project382638.85دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.