فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Analytics
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
pandaPython44439.82دعوت
3epehr130539.64دعوت
baran1391621228.88دعوت
OstadBanoo101349.00دعوت
Mahdi0041271519.86دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201539.53دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151559.33دعوت
Pouyan192468.87دعوت
رزابي1132548.70دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.