مشاهده پروفایل ادمین

امروز 2 خرداد 1396

کارشناسی ارشد کامپیوتر (نرم افزار)


امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
?شبیه سازی NS2 و CloudSimنویسنده
امتیاز 9.00 (عالی)پایان نامه ارشد کامپیوتر 5نویسنده16 بهمن 1395
?ترجمه مهندسی پزشکیکاربر 245
امتیاز 10.00 (ممتاز)اصلاح و ویرایش پایان نامه ارشد کامپیوترIT_One28 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)فصول 4 و 5 پایان نامه ارشد کامپیوتر (شبکه)نویسنده3 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)پایان نامه ارشد کامپیوتر 3 (فصول 1و2)کاربر 24513 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)گزارش کار از 3 مقاله (رشته مدیریت مالی)نویسنده17 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)پایان نامه ارشد کامپیوتر 2 (فصل پنجم و پیاده سازی)کاربر 24513 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)پایان نامه ارشد کامپیوتر 2 (فصل 3 و 4)کاربر 2458 آذر 1395
?پایان نامه ارشد کامپیوتر (فصل 1 و 2)کاربر 245
امتیاز 10.00 (ممتاز)پایان نامه ارشد کامپیوترIT_One15 مهر 1395