مشاهده پروفایل محمد رضا ابراهیمیان نیگ بین

امروز 27 آبان 1396

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)تهیه ی گزارش کار از روی مقالهنویسنده15 مرداد 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)شبیه سازی مدار مجتمع سوئیچ خازنی با نرم افزار hspiceAkhtar-Electronic15 تیر 1396
?حل 3 تمرین برای درس rfic رشته ی برق الکترونیک مقطع ارشداحسان-2157
?پروژه در مورد درس سیستم بر تراشه soc مقطع ارشد رشته ی برق الکترونیک می باشداحسان-2157
امتیاز 10.00 (ممتاز)در رابطه با درس سیستم بر تراشه -soc-nocسارا ک.27 اردیبهشت 1396