فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص آموزش الکترونیکی
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One223149.64دعوت
Behnam_h206248.83دعوت
shayan12728279.00دعوت
DonAryan73289.69دعوت
™Saeid64359.71دعوت
AhwazSoft195419.75دعوت
F.Mohassel200459.78دعوت
me198887589.35دعوت
r_parscoders30689.09دعوت
javad31219959.56دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.