فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص آموزش الکترونیکی
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One23699.63دعوت
shayan12729199.05دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
DonAryan73279.69دعوت
AhwazSoft215299.78دعوت
™Saeid64389.71دعوت
F.Mohassel242439.80دعوت
r_parscoders34539.19دعوت
me198887599.35دعوت
دکتر زهرا آقاجاني46749.61دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.