فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص آموزش الکترونیکی
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One248119.63دعوت
وزارت خارجه132139.47دعوت
shayan12729209.05دعوت
Behnam_h206258.83دعوت
AhwazSoft219289.78دعوت
DonAryan74309.69دعوت
™Saeid64389.71دعوت
F.Mohassel262399.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
r_parscoders41569.21دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.