فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص آموزش
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ناصر668389.33دعوت
IT_One257109.63دعوت
مهندس محب63209.88دعوت
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
مسعود مخابرات80409.26دعوت
™Saeid65429.71دعوت
Hemen Zandi164449.77دعوت
javad312191009.56دعوت
eternal-34561071039.26دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.