فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص آموزش
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ناصر668179.33دعوت
IT_One242119.62دعوت
مهندس محب58179.87دعوت
AhwazSoft216279.78دعوت
مسعود مخابرات80349.26دعوت
™Saeid64379.71دعوت
Hemen Zandi157429.77دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50679.61دعوت
javad31219949.56دعوت
مترجم پارس کدرز100979.59دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.