فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 17 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص آموزش
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ناصر669189.38دعوت
دکتر زهرا آقاجاني87109.60دعوت
IT_One260129.63دعوت
مهندس محب64229.88دعوت
AhwazSoft224369.74دعوت
مسعود مخابرات80459.26دعوت
™Saeid65479.71دعوت
Hemen Zandi172499.72دعوت
جواد تهمتن38999.77دعوت
javad312221079.59دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.