امروز 13 آذر 1402

Yasser Mohammadkhah
Fullstack, livewire
South Khorasan Province

Summary

Skills


Laravel/Livewire
Tailwind


Work History


June 2019 to 2020
Aralingo Company Kuala Lumpur, Malaysia
Android Developer
March 2018 to Current
EE-LIAN PLASTIC INDUSTRIES (M) SDN. BHD.(591415-M)
Penang, Malaysia

Web Developer
April 2019 to 2021
UPS Store, Montreal CANADA
Fullstack Developer

Experience

Multitrade Asiapac Sdn.Bhd.
Full Stack Engineer
April 2022 - Present (4 months)
77 Jalan Perai Jaya 5, Bandar Perai Jaya, 13600 Perai, Pulau Pinang,
Malaysia


Hot Target
Developer
February 2021 - Present (1 year 6 months)
Montreal, Quebec, Canada

NehTech
Page 1 of 2Software Engineer
April 2019 - November 2021 (2 years 8 months)
EE-LIAN PLASTIC INDUSTRIES (M) SDN. BHD.(591415-M)

Web Developer
March 2018 - November 2021 (3 years 9 months)
Penang, Malaysia

Teleworking
Self-employed

Programmer
May 2013 - November 2021 (8 years 7 months)
Iran


UPS Store
Full-stack Developer
April 2019 - April 2021 (2 years 1 month)
Montreal, Quebec, Canada

Aralingo
Android Developer
June 2019 - July 2020 (1 year 2 months)
Kuala Lumpur, Malaysia
Teleworking
Education
Payame Noor University (Distance Education)
Computer Software Engineering · (2008 - 2013)

فعالیت به عنوان مجری

در حال بارگذاری ...

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


یازده روز پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " رفع باگ در لاراول "

(رای توسط کوشکی )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " رفع باگ در لاراول "

(رای توسط کوشکی )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " رفع باگ در لاراول "

مثل همیشه دقیق و با کیفیت

برای " رفع باگ در لاراول "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


سیزده روز پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پشتیبانی سایت لاراول "

(رای توسط کوشکی )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پشتیبانی سایت لاراول "

(رای توسط کوشکی )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " پشتیبانی سایت لاراول "

اهل فن و متخصص 💯

برای " پشتیبانی سایت لاراول "


پانزده روز پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " دیباگ سایت لاروال "

(رای توسط کوشکی )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " دیباگ سایت لاروال "

(رای توسط کوشکی )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " دیباگ سایت لاروال "

عالی - پروژه در زمان کم و با کیفیت خوب انجام شد. بهترین گزینه برای کسانی که کیفیت براشون مهمه

برای " دیباگ سایت لاروال "


دوازده روز پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " ویرایش کدهای قدیمی در اندروید استودیو "

(رای توسط Behnaz Rashidi )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " ویرایش کدهای قدیمی در اندر ... "

(رای توسط Behnaz Rashidi )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " ویرایش کدهای قدیمی در اندروید استودیو "

بسیار عالی و حرفه ای انجام شد

برای " ویرایش کدهای قدیمی در اندروید استودیو "


بیست و سه روز پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " ورود یک سری اطلاعات خواسته شده در یک ... "

(رای توسط احساسی )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " ورود یک سری اطلاعات خواسته ... "

(رای توسط احساسی )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " ورود یک سری اطلاعات خواسته شده در یک رشته کد json و ست کردن در نرم افزار postman "

کار درست و عالی ...خیلی کارشون خوبه ... حتما باز هم مزاحم ایشون میشم

برای " ورود یک سری اطلاعات خواسته شده در یک رشته کد json و ست کردن در نرم افزار postman "

در حال بارگذاری ...

فعالیت به عنوان خریدار

در حال بارگذاری ...

دو سال پیش .

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

(رای توسط محمد مهدی خرم نژاد )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

برای " رفع باگ از وردپرس "

(رای توسط محمد مهدی خرم نژاد )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

ممنون از همکاری خوب شون


آگهی استخدام/ اعلان

بدون امتیاز .

حاصل کار مجری نواقصی داشت و مورد پذیرش خریدار قرار نگرفت، مجری از ادامه پروژ انصراف داد و پروژه با رای داوری لغو شد.


در حال بارگذاری ...

6
8
8
2
6
2
19