فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص jQuery
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
گروه ستيا41159.53دعوت
totalexcoin61910.00دعوت
مهندس محب51229.85دعوت
p84239.67دعوت
Behnam_h206248.83دعوت
DonAryan73289.69دعوت
amoza183410.00دعوت
™Saeid64359.71دعوت
AhwazSoft195419.75دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.