فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص HTML5
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
گروه ستيا4199.53دعوت
جهان جاوید151010.00دعوت
BlueDev22119.82دعوت
پژوهشگر95129.20دعوت
Behnam_h206168.83دعوت
p81189.80دعوت
IT_One204199.64دعوت
badboy21140259.87دعوت
amoza182710.00دعوت
™Saeid64299.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.