فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص HTML5
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2369.84دعوت
پژوهشگر13199.22دعوت
ProfessionalDeveloper102129.66دعوت
IT_One252139.63دعوت
گروه ستيا41159.53دعوت
p102229.71دعوت
shayan12729239.05دعوت
Behnam_h206288.83دعوت
AhwazSoft221329.78دعوت
DonAryan74339.69دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.