فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص HTML5
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2259.83دعوت
پژوهشگر10399.24دعوت
IT_One224149.64دعوت
گروه ستيا41159.53دعوت
جهان جاوید151810.00دعوت
totalexcoin61910.00دعوت
p84239.67دعوت
Behnam_h206248.83دعوت
shayan12728279.00دعوت
DonAryan73289.69دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.