مشاهده پروفایل کاربر50479

امروز 28 آبان 1396

مهارت ها


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)تحلیل هدوپ و پردازش های مپ ریدیوسjava2 شهریور 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)پیش بینی ترافیک در تقاطعات(چهارراه های) شهرjava13 مرداد 1396