مشاهده پروفایل m71

امروز 7 آذر 1399

پاداش

25,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشویرایش مقاله براساس APA و اضافه کردن منابع

بدون امتیاز

250,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


3 اردیبهشت 1399تبدیل رفرنس دستی به اتوماتیک

بدون امتیاز

12,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


21 فروردین 1399


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


16 اسفند 1398


پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


11 بهمن 1398


پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشاستخراج مقاله فارسی از پایان نامه

بدون امتیاز

90,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.فرمت مقاله

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ویرایش منابع یک پایان نامه

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تایپ سه فایل

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


1 دی 1398


ویرایش و اصلاح پروژه کاراموزی

بدون امتیاز

30,000 تومان

پروژه لغو شده است.پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشویرایش یک مقاله

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


27 آذر 1398


پاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشفرمت مقاله

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.کپی متن فایل پی دی اف در پاور پوینت (2)

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


22 آذر 1398


فرمت مقاله

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.مقاله کنفراسی برق

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


27 آذر 1398


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشرسم یک شکل ساده در اتوکد - Auto CAD - سالید وورکز- solid works - یا هر نرم افزار دیگه

بدون امتیاز

18,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


19 آذر 1398


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

خصوصی

19 آذر 1398


پاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشدرخواست ترجمه متن عمومی مصاحبه بین دو نفر

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.فرمت مقاله انگلیسی

بدون امتیاز

25,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تایپ و اطلاح ساختاری متن

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

فوری

14 آذر 1398


ویرایش و فرمت بندی مقاله با متن آماده

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.فرمت مقاله

بدون امتیاز

25,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مقاله بیس پایان نامه برای رشته ی مدیریت مالی

بدون امتیاز

45,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


8 آذر 1398


پاداش

4,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

مخفی فوری


اضافه کردن رفرنس های جدید به مقاله (۲۰۱۷ به بعد)

بدون امتیاز

45,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


4 آذر 1398


پاداش

18,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشرفع اشکال پایان نامه دانشگاهی

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


3 آذر 1398


دانلود پایان نامه و مقاله از ایران داک

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتبدیل مقاله به فرمت مجله موردنظر(۹۰۳)

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


5 آبان 1398


مرجع نویسی مراجع در اندنوت endnote

بدون امتیاز

12,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


27 مهر 1398


ویرایش یک پایان نامه

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


30 مهر 1398


نوشتن مقاله کنفرانسی -

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


20 مهر 1398تایپ یک قرارداد طراحی

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.دانلود مقاله در مورد تشخیص خودروهای اضطراری(Emergency Vehicle)

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.دانلود پایان نامه از ایران داک

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.شماره مجازی uk

بدون امتیاز

5,000 تومان

پروژه لغو شده است.پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشویراستاری پایان نامه ارشد

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

واقعا عالی بودند


25 شهریور 1398


registration only for me and you

بدون امتیاز

30,000 تومان

پروژه لغو شده است.پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشارسال فهرست 30 مقاله جهت دانلود

بدون امتیاز

7,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


20 شهریور 1398


نوشتن مقاله در فرمت IEEE

بدون امتیاز

12,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


19 شهریور 1398


ویرایش نوشتاری پایان نامه

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


21 شهریور 1398


تایپ 19 صفحه ای

بدون امتیاز

12,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


20 شهریور 1398


کپی و پیست متن به ورد و تایپ فرمول+کپی کد از فایل پی دی اف به متلب

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


19 شهریور 1398ویرایش طبق قالب

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


3 شهریور 1398


ویرایش یک فایل ورد طبق شیوه‌نامه و قالب

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


1 شهریور 1398


پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


14 مرداد 1398


تایپ فارسی از روی عکس (غیر دستنویس)

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.نگارش مقاله از روی پایان نامه

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه یک مقاله انگلیسی

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


5 مرداد 1398


دانلود و کپی

بدون امتیاز

22,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ متن از چاپی

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


30 تیر 1398


تایپ در اکسل و رسم نمودار

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


2 مرداد 1398


تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری پنجم

بدون امتیاز

45,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


29 تیر 1398


تایپ مقاله فناوری چاپی

بدون امتیاز

7,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


22 تیر 1398


تایپ نانو سنتز

بدون امتیاز

8,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


16 تیر 1398


لیست شرکت هایی که در نمایشگاه ها حضور داشته اند

بدون امتیاز

35,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه متن تخصصی مکانیک

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


14 تیر 1398


ترجمه تخصصی مهندسی مواد

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.مرتب کردن فایل ورد

بدون امتیاز

12,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


15 تیر 1398


ترجمه بدون گوگل لطفا

بدون امتیاز

80,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


7 تیر 1398


دانلود متن کامل پایان نامه از ایران داک فرمولاسیون چسب تک جزئی پلی اورتان و بهینه سازی خواص مکانیکی

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.فرمت بندی فایل پایان نامه

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


3 تیر 1398


انجام تمرین کامسول

بدون امتیاز

40,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


8 تیر 1398کمک در مطالعه رساله دکتری دانشگاه علم و صنعت

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

فوری


ترجمه متن انگلیسی

بدون امتیاز

12,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


2 تیر 1398


ترجمه 14 عکس ساده و عمومی

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


26 خرداد 1398


تایپ چند صفحه از روی عکس

بدون امتیاز

12,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


24 خرداد 1398


پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشویرایش فصل های پایان نامه طبق فرمت پایان نامه و تهیه پاورپوینت ارائه

بدون امتیاز

120,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


17 خرداد 1398


تایپ کتاب چاپیی برای سه شنبه

بدون امتیاز

25,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


14 خرداد 1398


تایپ برا ساعت5 یک ساعت دیگه

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


12 خرداد 1398


تایپ 4 عکس

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


12 خرداد 1398


پاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتنظیم فهرست های پایان نامه و زیرنویس اشکال و جداول

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


12 خرداد 1398


ترجمه مقاله ۱۲ صفحه ای و نوشتن درک مطلب و گزارشی از آن

بدون امتیاز

35,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

فوری


ترجمه متن ساده زبان انگلیسی

بدون امتیاز

45,000 تومان

پروژه لغو شده است.ویراستاری فایل ورد ویرایش

بدون امتیاز

8,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مقاله

بدون امتیاز

37,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


11 خرداد 1398


۵۰ شکل ساده با سالیدورک

بدون امتیاز

60,000 تومان

پروژه لغو شده است.دریافت فایل کامل pdf پایان نامه باعنوان"کاربردهای استعاری بدن واژه ها در زبان فارسی"نگارش معصومه محمدی

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


29 اردیبهشت 1398


استفاده Mendeley برای رفرنس دهی درافت مقاله ی ای اس ای

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


15 اردیبهشت 1398


رفرنس زدن پروپوزال با نرم افزار مندلی

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ویرایش چندتا فایل pdf encrypted شده(حدود 15تا) حذف برخی صفحات

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


12 اردیبهشت 1398


ويراستاري متن

بدون امتیاز

60,000 تومان

پروژه لغو شده است.تایپ یک برگ سوال

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


10 اردیبهشت 1398


ترجمه متن علمی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

عالی و ممتاز


12 اردیبهشت 1398


ویرایش متن پایان نامه و یکسری موارد تایپی

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تایپ متن در ورد

بدون امتیاز

6,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


9 اردیبهشت 1398


خلاصه کوتاه چند مقاله

بدون امتیاز

70,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


5 اردیبهشت 1398


سه مقاله 2016 به بالا برای طراحی pss در سیستم قدرت

بدون امتیاز

6,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.استخراج مقاله از پایان نامه

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


31 فروردین 1398


پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشوارد کردن مغادلات دیفرانسیل در نرم افزار میپل

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


26 اسفند 1397


ساخت شماره مجازی

بدون امتیاز

25,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


27 اسفند 1397


ارسال مقاله به مجله

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ویرایش پایان نامه مقطع ارشد

بدون امتیاز

35,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


21 اسفند 1397


اکانت مجازی

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


18 اسفند 1397


مشخص کردن 3 نقطه با مختصات معلوم در اتوکد

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

به امید همکاری بیشتر

فوری

16 اسفند 1397


تحلیل وبررسی کاربردها مزایا ومحدودیت های 5 فرمول ذیل

بدون امتیاز

70,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


22 اسفند 1397


ساخت کلیپ از عکس

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.دانلود سه مقاله لاتین در مورد قابلیت اطمینان در شبکه های حس گر بیسیم

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


2 بهمن 1397


دانلود پروژه معماری

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


23 دی 1397


ترجمه انگلیسی به کردی

بدون امتیاز

120,000 تومان

پروژه لغو شده است.اصلاح نگارشی و محتویی پایان نامه ارشد کامپیوتر

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


12 دی 1397


رای داوری
داور پارسکدرز

تایپ یک جدول

0.00 (بدون امتیاز)

23,000 تومان

مجری قادر به انجام کار نبود، پروژه با رای داوری لغو شد.


23 آبان 1397


ساخت تیزر مذهبی اینستاگرام

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تایپ فایل های ضمیمه تا ساعت 6.30 غروب

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.دانلود مقالات 2015 به بالا در رشته مکانیک

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه جداول در ورد به صورت کامل و تخصصی

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه سه صفحه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

سریع و به موقع


16 آبان 1397


ترجمه و تلخيص 5 مقاله

امتیاز 7.00 (خوب)

80,000 تومان

تحويل كار سر موقع انجام شد.


9 آبان 1397


درج اطلاعات شرکت و خدمات ما در سایتهای درج مشاغل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

خیلی عالی و خیلی زود کار را انجام دادند.


5 آبان 1397


دریافت اطلاعات بورس در اکسل

بدون امتیاز

60,000 تومان

پروژه لغو شده است.تایپ تا12 ظهر

بدون امتیاز

8,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.انجام پروژه گمز GAMZ

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

خیلی خوب و با حوصله انجام دادن


10 آبان 1397


سانسور فیلم مستند (به صورت کامل)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

خوب بود کارشون


27 مهر 1397


درج زیرنویس برای انیمیشن انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

خیلی خوب بود کارشون. به موقع هم تحویل دادن. ویرایشهای بعدی رو هم با کمال میل و دقت انجام دادن. متشکرم از ایشون و پارسکدرز.

فوری

24 مهر 1397


تبدیل pdf به word و یا تایپ مجدد آن

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

عالی.متعهد.خوش برخورد.وکاملا با تجربه


19 مهر 1397


اضافه کردن یک ماتریس همبستگی به مقاله

بدون امتیاز

25,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پروژه خصوصی

بدون امتیاز

50,000 تومان

پروژه لغو شده است.ویرایش متن ترجمه شده

امتیاز 9.00 (عالی)

12,000 تومان

ممنونم ازشون


12 مهر 1397


ترسيم چندشكل و مرتب سازي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

صبور،عالي و مودبو دقيق


8 مهر 1397رفرنس زدن در پروپوزال

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

ممنون مرسی


5 مهر 1397


ارزهای دیجیتال

امتیاز 9.00 (عالی)

20,900 تومان

بسیار تلاشگر و خوش قول و پیگیر هستند


4 مهر 1397


عضو گیری برای یک ربات تلگرامی

امتیاز 9.00 (عالی)

30,000 تومان

عالی بود کارش


1 مهر 1397