مشاهده پروفایل "Programmer"

امروز 2 اردیبهشت 1398

ارشد شبکه های کامپیوتری

مسلط به Asp.Net MVC و  JavaScript

·       Microsoft SQL SERVER

.       c# . c++

.      android

.    طراحی سایت

.     اینترنت اشیا

.     ترجمه مقالات

.   omnet++

.   کار با شبیه ساز اینترنت اشیا وانجام پایانامه مربوطه در  خصوص حملات مسیریابی

. پیاده سازی مقالات vehicular

 پیاده سازی مقالات حملات مسیریابی


اجرای پروتکل selective repeat در Omnet++

بدون امتیاز

100،000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


30 فروردین 1398