مشاهده پروفایل AI engineer

امروز 27 شهریور 1398

۱۱ سال تخصص در هوش مصنوعی

۸ سال در مهندسی پزشکی


پیاده سازی الگوریتم expectation-maximization (EM) algorithm در محیط متلب

بدون امتیاز

40,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.حل مسئله در متلب

بدون امتیاز

35,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

فوری

6 دی 1397