فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2359.84دعوت
پژوهشگر114109.21دعوت
programer110103169.68دعوت
مهندس محب56179.86دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
کاوشگران اروم پیشرو17249.94دعوت
AhwazSoft215299.78دعوت
p92309.67دعوت
amoza183310.00دعوت
محمدرضا جوانمردی94010.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.