فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2369.84دعوت
پژوهشگر12789.22دعوت
مهندس محب62189.88دعوت
programer110107199.68دعوت
p101239.70دعوت
Behnam_h206258.83دعوت
AhwazSoft219289.78دعوت
amoza183410.00دعوت
F.Mohassel263399.81دعوت
محمدرضا جوانمردی94110.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.