فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 17 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني87109.60دعوت
NET Programmer.181369.67دعوت
مهندس تیزرو152209.20دعوت
pouria-amani272359.86دعوت
thesis1775202839.87دعوت
mohammad kalhor214279.65دعوت
Zahra) sparrow)145099.56دعوت
User123123258210.00دعوت
حسین حیاتی363110.00دعوت
Farzad H36628.50دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.