فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
NET Programmer.181309.67دعوت
pouria-amani272289.86دعوت
mohammad kalhor214539.65دعوت
حمید باقرنیا266610.00دعوت
Farzad H37768.50دعوت
مهندس تیزرو48939.33دعوت
پیمان چاویده1111539.50دعوت
jalil212998.50دعوت
رضا بختیاری1148810.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.