فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز40939.79دعوت
BlueDev2369.84دعوت
ناصر668389.33دعوت
پژوهشگر13099.22دعوت
Behnam_h206288.83دعوت
SpeedCoder65309.82دعوت
مسعود مخابرات80369.26دعوت
یاسر دهقانیان69459.74دعوت
MatlabKar73489.87دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.