فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 23 آبان 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز42759.80دعوت
BlueDev2379.84دعوت
دکتر زهرا آقاجاني8389.59دعوت
ناصر668799.36دعوت
پژوهشگر139109.20دعوت
Behnam_h206288.83دعوت
Persian6749299.54دعوت
SpeedCoder65359.82دعوت
MatlabKar91409.88دعوت
مسعود مخابرات80439.26دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.