فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص بررسی
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
پژوهشگر117109.18دعوت
IT_One242119.62دعوت
AhwazSoft216279.78دعوت
مسعود مخابرات80349.26دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
mohammadmahdi192539.74دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
javad31219949.56دعوت
IT_master915310.00دعوت
فترمه491549.81دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.